Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De olijfpletter (2)

Foto van een reconstructie van een olijfpletter in Kafarnaüm, Israël, zoals die in de oudheid gebruikt werd.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons