Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Reconstructie van de olijfpers

Reconstructie van een olijfpers, zoals die in de oudheid gebruikt werd.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons