Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De nomadentent

Een tent zoals die nu nog door nomaden gebruikt wordt. Deze foto is gemaakt in Arad, Israël.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons