Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De molensteen

Reconstructie van een molensteen uit de tijd van het Nieuwe Testament. Deze foto is genomen in Jordanië.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons