Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het leger in het Oude Testament

De Israëlieten hadden een eigen leger in het Oude Testament. In de boeken van de Pentateuch staan verschillende regels waar soldaten zich aan moesten houden, in de profetenboeken staan vooral verhalen over legers en soldaten.

Regels voor soldaten in de Pentateuch

In de eerste vijf boeken van het Oude Testament staan verschillende regels voor soldaten en het leger.
Zo bestond er een dienstplicht: alle mannen van twintig jaar en ouder moesten in het leger dienen, zoals te lezen is in Numeri 1:2-3. Alleen de Levieten waren van deze dienstplicht uitgezonderd.
Bovendien mochten mannen die net getrouwd waren het eerste jaar van hun huwelijk thuisblijven om hun vrouw gelukkig te maken (zie Deuteronomium 24:5).
In Deuteronomium 20 zijn nog veel meer regels te vinden over legers en soldaten. Zo mochten de Israëlieten vruchtdragende bomen niet kappen tijdens een belegering, omdat ze daar zelf van moesten kunnen eten.

Informatie uit de historische boeken

De historische boeken van het Oude Testament bevatten veel informatie over de legers van de Israëlieten:

In het hele Oude Nabije Oosten bestonden er in het leger schrijvers voor de administratie van de buit.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons