Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Huizen in de Bijbel

In de periode tot aan de Babylonische ballingschap was het zogenaamde vierkamerhuis het meest voorkomende type huis in Israël en Juda. Dit type huis stond zowel in de dorpen als in de steden. Wel waren de huizen op het platteland groter dan de huizen in de steden. Archeologen denken dat een woonhuis in de stad door een enkel gezin werd bewoond, en een huis op het platteland door meerdere gezinnen van één familie.

Vierkamerhuis

Een vierkamerhuis bestond meestal uit drie langwerpige ruimtes naast elkaar, met aan de achterkant dwars over de hele breedte een vierde ruimte. Er bestonden ook varianten op dit type, bijvoorbeeld een driekamerhuis of een vijfkamerhuis. Vroeger dachten archeologen dat de middelste ruimte niet overdekt was, als een soort binnenplaats. Tegenwoordig denkt men dat de huizen helemaal overdekt waren met een plat dak. Waarschijnlijk hadden de huizen vaak ook een tweede verdieping op het hele huis, of op een deel ervan, het zogenaamde bovenvertrek.

Four room house

Indeling

De ruimtes op de begane grond werden voornamelijk gebruikt om te koken, voor huishoudelijke activiteiten, zoals spinnen en weven, en voor opslag. In sommige huizen werd één van de ruimtes gebruikt als stal. Op de bovenverdieping waren de woonruimtes. Daar werd ook gegeten en geslapen. Ook het dak werd gebruikt om er te zitten of om er te slapen in warme zomernachten.

Huis in het Nieuwe Testament

In de tijd van het Nieuwe Testament waren de huizen vaak gebouwd rond een binnenplaats. Deze huizen waren meestal gelijkvloers. In steden stonden vaak woonblokken, op het platteland waren de huizen vrijstaand. Rijkere mensen lieten vaak een villa bouwen die geïnspireerd was op de Romeinse manier van bouwen.

De meest gebruikte bouwmaterialen waren natuursteen en stenen van gedroogde klei. Welk materiaal gebruikt werd, was afhankelijk van wat er in een gebied voorhanden was.

Huizen in Galilea en de Golan waren meestal gebouwd van basaltsteen, en huizen in het heuvelland van kalksteen. In gebieden waar veel klei te vinden was, in het laagland en in de dalen, werden de meeste huizen van kleistenen gemaakt en daarna gepleisterd.

Het dak was gemaakt van hout. De vloeren waren van aangestampte aarde, soms verhard met platte stenen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons