Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Een graansilo

Foto van een opgegraven graansilo in Megiddo, Israël.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons