Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een dorsslede?

Afbeelding van een dorsslede. Hiermee werden de graankorrels gescheiden van de aren.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.15
Volg ons