Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Een graansilo

Graansilo in Megiddo Israel

Foto van een opgegraven graansilo in Megiddo, Israël.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons