Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een dorsslede?

Dorsslede

Afbeelding van een dorsslede. Hiermee werden de graankorrels gescheiden van de aren.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons