Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

4) tijdens het Romeinse rijk

Tijdens het Romeinse rijk (63 voor Christus – 138 na Christus)
Judea onder Romeinse supervisie (63-28 voor Christus)
Oude Nabije Oosten Palestina Bijbel
- Komst van Romeinse veldheer Pompeius naar Syrië-Palestina
- Syrië Romeinse provincie (64)
- Cleopatra VII koningin van Egypte (51-30)

- Caesar verslaat Pompeius bij Farsalis; Pompeius vermoord (48)
- Caesar vermoord (44)

- Romeinse veldheer Antonius in oosten (40-31)
- Parten treden op in Syrië-Palestina, maar verdreven door Romeinen (40-38)
- Romeinse senaat benoemt Herodes tot koning van Judea (40)
- Octavianus verslaat Antonius bij Actium (31)
- Zelfmoord van Antonius en Cleopatra; Egypte Romeinse provincie (30)
- Octavianus keizer  (29)

- Pompeius verovert Jeruzalem (63); stelt Hyrkanus II aan als hogepriester
- Judea Romeinse vazalstaat


- Antipater, gouverneur van Idumea en raadsheer van Hyrkanus II, krijgt grote invloed

- Antigonus (zoon van Aristobulus II) grijpt macht na dood Antipater (40-37)- Herodes de Grote (zoon van Antipater) verover macht in Jeruzalem en wordt koning van Judea als vazal van Rome (37-4)
 
De eerste keizers (27 voor Christus – 37 na Christus)
- Octavianus wordt keizer Augustus (27 voor Christus – 14 na Christus) en vestigt Romeinse wereldrijk - Herodes onderneemt vele bouwprojecten, onder meer burcht Antonia in Jeruzalem en restauratie en uitbreiding van de tempel
- Agustus verleent Herodes eretitel 'koning-bondgenoot'
- Herodes breidt zijn koninkrijk uit en laat diverse leden van de Hasmonese familie en van zijn eigen familie ombrengen
Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen 1-9
- Augustus bekrachtigt het testament van Herodes, maar zonen krijgen minder hoge posities dan vader - Dood Herodes (4 voor Christus); zoons volgen hem op:
- Archelaüs etnarch van Judea en Samaria (4 voor Christus – 6 na Christus)
- Herodes Antipas tetrach van Galilea en Pera (4 voor Christus – 39 na Christus)
- Filippus tetrarch van Gaulana, Basan, Trachonitis, Hauran en Iturea (4 voor Christus – 34 na Christus)

- Augustus zet Archelaüs af (6 na Christus); Quirinius (legaat van Syrië) taxeert bezit Archelaüs
- Deze taxatie (en wellicht ook andere) aanleiding tot onlusten in Judea, waarop hardhandig ingrijpen volgt
Geboorte van Jezus:
- Matteüs 2: enige tijd vóór de dood van koning Herodes (in 4 voor Christus)
- Lucas 2: tijdens het bewind van Quirinius over Syrië (6 na Christus)- Tiberius keuzer (14-37)
- Vanaf 6 na Christus provincie Judea onder prefect (hoofdstad Caesarea)
- Coponius prefect (6-8)
- Valerius Gratus prefect (15-26)
- Pontius Pilatus prefect (26-36)

- Na dood Filippus (34) wordt tetrarchie deel van provincie Syrië

- Vitellius, legaat van Syri:e, stelt orde op zaken in Jeruzalem; Pilatus naar Rome gestuurd, waar hij sterft (36)
- Optreden Johannes de Doper
- Optreden van Jezus
- Dood van Johannes de Doper

- Jezus op het pesachfeest te Jeruzalem gevangen en gedood
- Opstanding van Jezus; verschijningen

- Uitstorting van de heilige Geest
- Eerste christelijke gemeenschap in Jeruzalem
- Stefanus gestenigd
- Bekering Saulus (Paulus)
Van Caligula tot Hadrianus (37-138 na Christus)
- Caligula keizer (37-41)

- Joden te Alexandrië vervolgd 938); afvraadiging met o.a. de filosoof Philo naar Rome (39)
- Caligula verbant Herodes Antipas naar Pyreneeën; diens tetrarchie naar Agrippa I

- Claudius keizer (41-54)


- Herodes Agrippa I (zoon Aristobulus, kleinzoon Herodes de Grote) loning over voormalige tetrarchie Filippus (37), later ook over Galilea, Perea (39), Judea en Samaria (41)

Handelingen 10-28, Brieven, Openbaring

- Paulus in Damascus (volgens Galaten 1 eerst in Arabië) en vlucht van daar naar Jeruzalem
- Paulus bezoekt leider van gemeente in Jeruzalem (Petrus en Jakobus)
- Paulus en Barnabas in Antiochië
- Herodes Agrippa I laat apostel Jakobus ombrengen en Petrus gevangennemen
  - Dood van Agrippa I (44)


- Judea provincie onder procurators:
- Cuspius Fadus (44-46)
- Tiberius Alexander (46-48)
- Ventidius Cumanus (48-52)
- Antonius Felix (52-60)

- Eerste zendingsreis van Paulus

- Bijeenkomst van apostelen in Jeruzalem; besluit om hieden-christenen vrij te stellen van het onderhouden van de Joodse wet
- Tweede zendingsreis Paulus
 
- Claudius verleent Agrippa II titel 'gunsteling van Rome'
- Nero keizer (54-68)


- Grote brand in Rome; vervolging van christenen (64)

- Opstand Joden Alexandrië; velen omgebracht (66)

- Nero belast Vespasianus en diens zoon Titus met hetstellen van orde in Palestina (66-67)- Nero pleegt zelfmoord (68)

- drie generaals tot keizer uitgeroepen: Otho, Vitellius en Vespasianus (69); Vespasianus wint machtsstrijd en wordt keizer (69-79)

- Titus keizer (79-81)
- Agrippa II (zoon Agrippa I) koning van Chalkis (Libanon, 48-53) en toezichthouder op tempel Jeruzalem met recht benoemen hogepriester


- In ruil voor Chalkis krijgt Agrippa II het gebied waarover zijn vader koning was, behalve Judea (53-100)

- Procurators van Judea:
- Porcius Festus (60-62)
- Lucceius Albinus (62-64)
- Cessius Florus (64-66)

- Opstand in Jeruzalem (Florus vlucht(; Cetius Gallus, legaat van Syrië, valt de stad aan maar wordt verslagen
- Joodse Oorlog (66-70)

- Vespaianus verovert Galilea (67); Josefus (leider van opstand in Galilea) gevangen en in dienst van Romeinen
- Belegering van Jeruzalem (68) onderbroken door dood Nero

- Vespaianus naar Rome
- Titus neemt belegering Jeruzalem over (69)

- Verovering van de stad en verwoesting van de tempel (70)
- Paulus te Jeruzalem en Antiochië

- Derde zendingsreis Paulus

- Paulus gevangen in Jeruzalem; moet voor Felix verschijnen

- Paulus aan Festus voorgeleid


- Paulus naar Rome
- Domitianus keizer (81-96)
- Nerva keizer (96-98)
- Trajanus keizer (98-117)
​Hadrianus keizer (117-138)- Tweede Joodse Opstand (132-136) onder Ben Kosiba (Bar Kochba)
- Verwoesting Jeruzalem, Joden uit Judea verdreven; Jeruzalem hebouwd als Romeinse stad: Colonia Aelia Capitolina
- Johannes verbannen naar Patmos; visioenen over het einde
 
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons