Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is de steen van Mesa?

De steen van Mesa is een gedenksteen waarop een inscriptie van koning Mesa van Moab staat. De gedenksteen is waarschijnlijk opgericht rond 840 voor Christus.

Inscriptie

De inscriptie op de gedenksteen vermeldt de overwinning van de Moabieten op het noordelijke rijk Israël. Koning Mesa schrijft dat zij die overwinning te danken hebben aan hun god Kemos.
Over koning Omri van Israël staat in de inscriptie het volgende geschreven: ‘Wat Omri betreft, koning van Israël, hij vernederde Moab vele jaren ... En zijn zoon volgde hem op en ook hij zei: "ik zal Moab vernederen". Zo sprak hij in mijn tijd, maar ik overwon hem en zijn huis, terwijl Israël onderging voor immer.’

Gerelateerde Bijbelgedeelten

2 Koningen 3.4
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons