Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Moab en Moabieten

Met Moabieten worden de bewoners van het land Moab aangeduid. Hun gebied lag tussen de rivieren Arnon en Zered, in het westen van het huidige Jordanië. Zij waren nauw verwant aan de Israëlieten. Hun taal verschilde weinig van het Hebreeuws en hun voorstelling van hun stamgod Kemos herinnert in de bepaalde opzichten aan de Oud-Israëlitische religie.
Ook al waren zij broedervolkeren, de Moabieten kwamen regelmatig in conflict met de Israëlieten. Vandaar dat zij in de Bijbel geen goede naam hebben. Zo vertelt Genesis 19:30-38 dat hun stamvader Moab door Lot werd verwekt bij één van zijn dochters.

Ontstaan van Moab

De naam 'Moab' komt voor het eerst voor in Egyptische teksten uit de tijd van farao Ramses II. Toen de Zeevolken omstreeks 1200 voor Christus het wankele evenwicht in West-Azië volledig verstoorden, hebben de Moabieten kans gezien blijvend een gebied onder hun controle te houden en een koninkrijk te stichten.  

Conflicten met de Israëlieten

De Moabieten wilden hun land uitbreiden richting het noorden. Dit bracht hen in conflict met de Israëlieten, die een deel van het gebied ten noorden van de Arnon als hun erfdeel beschouwden. Hoe diep de haat tussen beide volkeren was, blijkt uit de vele profetieën tegen Moab, die men in het Oude Testament aantreft (Jesaja 15-16; Jesaja 25:10-12; Jeremia 48:1-47; Ezechiël 25:8-1; Amos 2:1-3; Sefanja 2:8-1). Het blijkt ook uit het verbod om Moabieten in de gemeente van de Heer op te nemen (Deuteronomium 23:3Nehemia 13:1), al was koning David van deels Moabitische afkomst (Ruth 4:22).         

Latere geschiedenis van Moab

De Assyrische koning Tiglatpileser III maakte van Moab in 732 voor Christus een vazalstaat. Na de val van het Assyrische rijk werd Moab schatplichtig aan Babylonië. In 582 voor Christus werd het door de Nieuwbabylonische koning Nebukadnessar II geannexeerd. De Moabieten bleven als volk ook in de Perzische tijd voortbestaan (zie Ezra 9:1; Nehemia 13:1, Nehemia 13:23), maar het gebied werd steeds meer gearabiseerd. In 106 na Christus werd de landstreek Moabitis bij de Romeinse provincie Arabia gevoegd. Zo kwam er een definitief einde aan Moab.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons