Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Moab en Israël in de Bijbel

In de Bijbel worden verschillende conflicten tussen Moab en Israël vermeld. Ook een Moabitische inscriptie vermeldt een oorlog tussen beide volken.

Balak en Bileam

De eerste confrontatie met de Moabieten die wordt genoemd, speelt in de tijd dat Israël onder leiding van Mozes op weg was naar Kanaän. De Moabitische koning Balak huurt de ziener Bileam in om Israël te vervloeken. Maar in plaats van het volk te vervloeken kan Bileam Israël slechts zegenen – tot grote woede van zijn opdrachtgever (Numeri 22-24). Uit de Bileam-inscriptie, een recente tekstvondst uit Jordanië, blijkt dat Bileam in dit gebied een bekende persoonlijkheid was, die in verbinding met de goden stond.

Onderwerping aan Israël

Nadat de Moabieten Israël hadden proberen te overheersen in de tijd van de richter Ehud (Rechters 3:12-30), werden zij later door koning David aan Israël onderworpen. Waarschijnlijk hebben zij na de dood van koning Salomo hun onafhankelijkheid herwonnen, ook al ontbreken hierover nadere gegevens.
Koning Omri van Israël heeft de Moabieten opnieuw onderworpen. Daarover wordt niet in de Bijbel bericht, maar wel in de inscriptie van koning Mesa. Deze Moabitische koning wordt ook in de Bijbel genoemd (2 Koningen 1-3).

Mesa en Joram

Koning Mesa slaagde erin om Moab weer onafhankelijk van Israël te maken. Zijn strijd tegen Israël wordt zowel in de inscriptie die hij heeft nagelaten, als in 2 Koningen 3 beschreven. Op één punt zijn beide teksten het eens: Israël slaagde er niet in om Moab te verslaan.
Maar de teksten geven daarvoor verschillende redenen. Volgens Mesa hielp Kemos, de god van de Moabieten, zijn volk in zijn onafhankelijksstrijd tegen Israël. Kemos was zijn volk namelijk  na een periode van toorn in de tijd van koning Omri weer gunstig gezind. Daarom schonk Kemos aan Mesa de overwinning.
Volgens 2 Koningen 3 was de nederlaag het gevolg van een mensenoffer dat Mesa bracht: hij offerde zijn eigen zoon op de muur van zijn hoofdstad. Als reactie daarop trokken de Israëlitische koning Joram en zijn bondgenoot de Judese koning Josafat zich met hun legers terug.

Josafat en de Moabieten

Een heel andere versie van de strijd tussen Israël en Moab vinden wij in 2 Kronieken 20. In dit verhaal verslaat de Judese koning Josafat de Moabieten en Ammonieten, die tegen Juda ten strijde zijn getrokken, met hulp van God.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons