Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De Kanaänitische godsdienst

De Kanaänieten vereerden meerdere goden. De belangrijkste waren El, Baäl, Anat, Astarte en Asjera.

Goede relatie met de goden

Vruchtbaarheid speelde in de Kanaänitische godsdienst een grote rol. De goden konden zorgen voor een rijke oogst, een uitgebreide veestapel en een een groot aantal kinderen. Het was daarom belangrijk om een goede relatie met de goden te onderhouden. Dan was de kans groter dat de goden je welgezind zouden zijn, en ervoor zouden zorgen dat het goed met je ging.

Teksten uit Ugarit

Kennis over de Kanaänitische godsdienst komt vooral uit de Ras Sjamra inscripties. Dat zijn teksten uit het tweede millenium voor Christus, geschreven in spijkerschrift. Ze zijn in 1929 gevonden in de stad Ras Sjamra in Noordwest-Syrië. In de oudheid lag daar de stad Ugarit.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons