Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De Griekse godsdienst

Net zoals de meeste andere godsdiensten in de oudheid was de Griekse godsdienst polytheïstisch: er waren veel verschillende goden. Voorbeelden van Griekse goden zijn: Apollo, ArtemisHermes en Zeus (de belangrijkste god van het pantheon). Die goden werden in verschillende plaatsen op verschillende manieren vereerd. Ze kwamen tot leven in verhalen (mythen) die van generatie op generatie werden doorverteld.

De hellenistische periode

In de tijd van het Hellenisme maakte de Griekse religie belangrijke veranderingen door. De Griekse godsdienst kwam steeds meer onder invloed te staan van de denkbeelden van andere volken (zie Griekse godsdienst in de hellenistische periode).

Griekse goden in de Bijbel

De Bijbel noemt enkele goden van het Griekse pantheon. In 2 Makkabeeën wordt een paar keer een feest van Dionysus genoemd. Dionysus was vooral bekend als de god van de extase en de wijn.
In Handelingen 14:8-18 wordt verteld dat de inwoners van Lystra denken dat Barnabas en Paulus goden zijn: de oppergod Zeus en Hermes, de boodschapper van de goden.
Handelingen 19:23-40 vermeldt dat de beroemde tempel van de godin Artemis in Efeze door veel mensen werd bezocht. De zilversmeden die aan dit ‘toerisme’ verdienden, waren bang dat Paulus’ prediking nadelig zou zijn voor hun handel.

 

 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons