Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Galatië in de Bijbel

Galatië was de naam van een gebied in het noorden van het midden van Klein-Azië (het huidige Turkije). Galatië is vernoemd naar het Keltische volk (de Galaten) dat er in de derde eeuw voor Christus ging wonen en er in de tijd van Paulus nog steeds woonde. In de tijd van het Nieuwe Testament is Galatië ook de naam van een Romeinse provincie die bijna het hele midden van Klein-Azië beslaat.
Gebieden in de provincie Galatië die voorkomen in het Nieuwe Testament zijn: Pamfylië, Pisidië, Lykaonië en delen van Frygië en Pontus. Steden in de provincie Galatië die in het Nieuwe Testament worden genoemd, zijn: Derbe, Lystra, Ikonium, Antiochië in Pisidië, Perge en Attalia.

Paulus en de Galaten

Op zijn eerste, tweede en derde zendingsreis bezoekt Paulus veel van de genoemde steden in Galatië (zie bijvoorbeeld Handelingen 13:13-14; Handelingen 14:1; Handelingen 14:6-7).
De brief van Paulus aan de Galaten is gericht aan een aantal gemeenten in het gebied of in de provincie Galatië. Omdat zowel het gebied als de provincie Galatië heetten, is het niet zeker aan welke gemeenten Paulus zijn brief richtte. Daarover kun je hier meer lezen.

Haal het meeste uit debijbel.nl

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

  • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
  • Extra achtergrondinformatie
  • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons