Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Babylonië, Juda en de Bijbel

Met het wegvoeren van een groot deel van de bevolking van Juda tijdens de Babylonische ballingschap heeft het Babylonische rijk grote invloed gehad op de Judeeërs. In het Oude Testament heeft dat diepe sporen nagelaten.

Babel en Babylonië in Genesis

Een bekend verhaal uit de Bijbel is het verhaal van de toren van Babel (Genesis 11:1-9). Het speelt zich af in een oertijd, als alle mensen samen wonen en dezelfde taal spreken. Ze bouwen een grote stad met een toren: Babel (Babylon). Hoewel onderzoekers het verhaal niet als historisch betrouwbaar zien, blijkt wel dat de schrijvers kennis hadden van Babylonische steden en de bouw ervan. De beschrijving van de stad met een toren doet denken aan een Babylonische stad met een zogenaamde ziggurat, een toren van een Babylonische tempel. Mogelijk is het verhaal ontstaan tijdens de ballingschap, als verkapte kritiek op de Babyloniërs.
Abraham, de voorvader van het volk Israël, en zijn familie komen ook uit Babylonië (zie Genesis 11:28 en Genesis 15:7).

Koning Hizkia en Babylonië

In 2 Koningen 20:12-15 en Jesaja 39:1-4 wordt verteld over brieven die de Babylonische koning Merodach-Baladan naar koning Hizkia van Juda stuurt. Merodach-Baladan regeert van 722-711 voor Christus, en hij komt vaak in opstand tegen de Assyriërs. Het is mogelijk dat hij ook Hizkia’s hulp wilde. Merodach-Baladan wordt uiteindelijk verslagen door de Assyriërs.

Juda en de Babylonische ballingschap

Later, in de tijd van het Nieuw-Babylonische rijk, als het Assyrische rijk al jaren verslagen is, regeert Nebukadnessar II over Babylonië. Koning Jojakim van Juda komt in opstand tegen Babylonië. In 597 voor Christus verovert Nebukadnessar Juda en Jeruzalem, en neemt hij een grote groep Judeeërs mee naar Babylonië, onder wie de profeet Ezechiël. Dit gebeurt tijdens het koningschap van Jojachin (de opvolger van Jojakim). Nebukadnessar maakt Sedekia koning in plaats van Jojachin (2 Koningen 24:1-17). Later, in 586 voor Christus, komt Sedekia in opstand. Hij wordt wreed gestraft.
De Babyloniërs nemen nog meer Judeeërs mee naar Babylonië en verwoesten Jeruzalem. In Babylonië leven deze Judeeërs in dienst van de Babylonische koning. Ze werken vooral in de landbouw, in het zuiden van Babylonië.
In het jaar 538 voor Christus overwinnen de Perzen de Babyloniërs. Dan geeft de Perzische koning Cyrus de Judeeërs toestemming om terug te keren naar hun land (zie Ezra 1). Veel Judeeërs keren dan terug, maar sommigen blijven in Babylonië wonen.

De Babylonische ballingschap en de Bijbel

In bijbelteksten die tijdens en na de ballingschap opgeschreven zijn, is de ballingschap geïnterpreteerd als straf van God voor het hele volk. God gebruikt het Babylonische rijk om zijn volk te straffen, maar de Babyloniërs zelf verdienen ook straf van God voor hun buitensporige wreedheid (bijvoorbeeld Jeremia 51). Deze boodschap lees je bij de ‘post-exilische profeten’, de profetenboeken die na de ballingschap geschreven zijn. Lees hier meer over de post-exilische profeten.
Toen de Judeeërs in ballingschap werden meegevoerd naar een vreemd land, had dat veel impact op hun mondelinge en schriftelijke tradities. De hele geschiedenis van het volk van Israël zoals die is beschreven in de boeken van het Oude Testament staat daardoor in het teken van de ballingschap.
Lees hier meer over de eerste wegvoering naar Babylonië en de tweede wegvoering naar Babylonië.

Daniël en Babylonië

Het bijbelboek Daniël speelt zich af in Babylon tijdens de Babylonische ballingschap, in de tijd van Babylonische en Medische koningen. Net als de priester Nehemia (Nehemia 1:11) hadden Daniël en zijn vrienden een hoge positie aan het Babylonische hof. De Babylonische koning Nebukadnessar II speelt een grote rol in het boek. Onderzoekers denken dat het boek Daniël in de tweede eeuw voor Christus geschreven is. Het boek zegt dan ook meer over de tijd van de Makkabeeën dan over de Babylonische ballingschap.

Haal het meeste uit debijbel.nl

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

  • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
  • Extra achtergrondinformatie
  • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons