Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie is Asjera?

Asjera is de naam van een Kanaänitische godin die in een groot deel van het Oude Nabije Oosten vereerd werd. In het Oude Testament verwijst het woord asjera ook vaak naar een houten paal die de godin voorstelde.

Asjera in de mythologie

In de Oud-Babylonische tijd was Asjera bekend als vrouw van de Amoritische god Amurru. In Ugarit was ze de vrouw van El, de hoogste god. Ze was de moeder van zeventig goden, onder andere van Baäl.

Inscripties

In Israël zijn verschillende inscripties gevonden waarin Asjera wordt genoemd. Het gaat in die inscripties over ‘JHWH en zijn Asjera’. Waarschijnlijk werd Asjera soms gezien als de vrouw van JHWH, en op die manier vereerd. Haar rol was dan onder meer om voorspraak te doen voor mensen bij JHWH.

De asjerapaal

Asjera is ook bekend uit het Oude Testament. Daar komt Asjera voor als de naam van de godin. Maar vaak verwijst het woord asjera naar een houten paal die de godin voorstelde. Zo’n asjerapaal was waarschijnlijk een vast onderdeel van de lokale offerplaatsen in Israël waar goden vereerd werden. Soms werd Asjera samen met de God van Israël vereerd, en soms samen met Baäl. Deze religieuze praktijken worden in de bijbelse teksten bekritiseerd.

Asjera en de ondergang van Israël en Juda

De teksten in het Oude Testament waarin Asjera voorkomt, zijn heel negatief over de verering van deze godin. Door de verering van Asjera zouden de Israëlieten zelf hebben bijgedragen aan de ondergang van het noordelijke rijk Israël en het zuidelijke rijk Juda (zie bijvoorbeeld 2 Koningen 17:16).

Gerelateerde Bijbelgedeelten

2 Koningen 23 Rechters 6
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons