Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie is Astarte?

Astarte is de naam van een Kanaänitische godin die vereerd werd in grote delen van het Oude Nabije Oosten. In de steden Tyrus en Sidon was ze de belangrijkste godin. Ook de Israëlieten waren bekend met haar.

Astarte in de mythologie

Astarte was in de mythologie de vrouw van El. Ze werd gezien als godin van de oorlog.

Andere namen voor Astarte

De godin Astarte komt voor in teksten uit Ugarit, Fenicië en Egypte. In de Mesopotamische godsdienst was haar naam Isjtar. Zij was één van de belangrijkste godinnen in Mesopotamië.
In Ugaritische teksten wordt Astarte steeds genoemd in combinatie met de godin Anat. Waarschijnlijk werden Astarte en Anat in een latere periode gezien als één en dezelfde godin, die Astarte of Atargatis genoemd werd. In de hellenistische tijd werd deze godin vaak gelijkgesteld met Afrodite, de godin van de liefde.   

Astarte in het Oude Testament

In het Oude Testament wordt de verering van Astarte door de wet van Mozes verboden en door de profeten veroordeeld. Toch aanbaden koningen als Salomo, Achab en Manasse de godin (zie 1 Koningen 11:5 en 2 Koningen 23:13).
Een paar keer komt de naam Astarte in het Oude Testament voor in het meervoud, meestal in de combinatie ‘de Baäls en de Astartes’ (zie onder andere Rechters 2:13 en 1 Samuel 7:4). De naam wordt dan waarschijnlijk gebruikt als een aanduiding voor godinnen in het algemeen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons