Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat was het Assyrische rijk?

Het Assyrische rijk was een belangrijke politieke macht in het Oude Nabije Oosten, vooral van de negende tot de zevende eeuw voor Christus.

Geschiedenis van Assyrië

Het Assyrische rijk lag in het noorden van Mesopotamië (het huidige Irak). In de veertiende eeuw voor Christus is er voor het eerst sprake van een Assyrisch rijk. Daarvóór bestond het gebied uit zelfstandige steden.
Tijdens de negende eeuw voor Christus begon een bloeiperiode voor het Assyrische rijk, die zou duren tot de zevende eeuw voor Christus. Het rijk werd door veroveringen steeds groter, en besloeg op zijn hoogtepunt grote delen van het Midden-Oosten: van Anatolië (het huidige Turkije), Cyprus en Egypte tot aan Elam (in het huidige Iran). Dit wordt ook wel het Nieuw-Assyrische rijk genoemd. In die tijd maakte koning Sanherib (704-681 voor Christus) de stad Nineve tot hoofdstad van het Assyrische rijk.

De Assyrische cultuur

Het Assyrische rijk stond bekend om zijn handel, paleizen en tempels. Het was een ontwikkelde cultuur, waarin veel teksten geschreven werden: geschiedenis, mythen en gedichten. Veel daarvan is bewaard gebleven omdat er op kleitabletten geschreven werd, die niet snel verloren gaan. Op de kleitabletten werd in het spijkerschrift geschreven, in het Akkadisch.
Het Assyrische rijk kende veel goden en godinnen. Zo was er bijvoorbeeld de nationale god Assur, en de uit de Bijbel bekende godin Isjtar en de god Ninurta (Nisroch in de Bijbel).
In de negende eeuw voor Christus begon het Assyrische rijk met het wegvoeren van grote delen van veroverde volken naar het centrum van hun rijk. Dit beïnvloedde de kunst, cultuur, en ook de taal van de Assyriërs: langzamerhand werd het Aramees de belangrijkste taal in het Assyrische rijk (zie 2 Koningen 18:26).
De Assyriërs gingen wreed om met de volken die ze veroverden, maar waarschijnlijk waren ze niet wreder dan andere grote wereldrijken in de antieke oudheid.

Het einde van het Assyrische rijk

Aan het eind van de zevende eeuw voor Christus wordt het Assyrische rijk steeds verder veroverd door de Babyloniërs en de Meden. De vernietiging van Nineve in 612 voor Christus is een laatste slag tegen het Assyrische rijk. Nog een paar jaar houdt een klein stukje van het rijk stand, maar dan is het Assyrische rijk helemaal verdwenen. Het land is verdeeld tussen Babylonië en Medië.

Haal het meeste uit debijbel.nl

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

  • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
  • Extra achtergrondinformatie
  • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons