Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie zijn de Kenieten?

De Kenieten zijn een volk van nomaden in het zuiden van Israël. Ze worden in de Bijbel soms genoemd als de oorspronkelijke bewoners van het land dat aan de Israëlieten is beloofd (Genesis 15:19). Over de Kenieten wordt gezegd dat ze rondtrekkende smeden zijn. Sommige onderzoekers denken dat er een verband is tussen de Kenieten en Tubal-Kaïn, die de stamvader zou zijn van alle mensen die brons en ijzer bewerken (Genesis 4:22).

Mozes en de Kenieten

Over de Kenieten is niet veel bekend, behalve dan wat er in de Bijbel over hen staat. In Rechters 4:11 wordt bijvoorbeeld gezegd dat de Keniet Cheber nakomeling was van de Kenitische schoonvader van Mozes. En in Rechters 1:16 wordt gezegd dat de Kenieten stamgenoten waren van Mozes’ schoonvader. Doordat Mozes dus familie was van de Kenieten, hebben sommige uitleggers wel gedacht dat Mozes zou zijn beïnvloed door de godsdienst van de Kenieten, en dat die godsdienst zo ook invloed kan hebben gehad op de godsdienst van Israël.

Kenieten en Israëlieten

De Kenieten leefden waarschijnlijk in dezelfde gebieden als de Amalekieten. Toch worden zij niet, zoals de Amalekieten, gezien als vijanden van Israël. Als Saul wil gaan vechten tegen de Amalekieten, zegt hij tegen de Kenieten dat ze het woongebied van Amalek beter kunnen verlaten (1 Samuel 15:6). Saul wil de Kenieten niet aanvallen, omdat zij de Israëlieten bij de uittocht uit Egypte goed behandeld hebben.

Het is mogelijk dat de Kenieten uiteindelijk een deel zijn geworden van de zuidelijke stam Juda. Mogelijk heeft de stad Arad een belangrijke rol gespeeld in de godsdienst van de Kenieten.

De Keniet Cheber en Jaël

In Rechters 4 staat het verhaal over Debora en Barak. Samen bevrijden zij Israël van de Kanaänieten. De beslissende slag wordt toegebracht door een zekere Jaël. Zij is de vrouw van de Keniet Cheber (Rechters 4:11). Als Sisera, de legeraanvoerder van de Kanaänieten, bij haar in de tent komt uitrusten van de strijd, slaat Jaël een ijzeren tentpin door zijn hoofd (Rechters 4:18-23). Daarmee is de strijd tegen de Kanaänieten gelijk voorbij.

Exclusief voor BIJBEL+ gebruikers

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

  • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
  • Extra achtergrondinformatie
  • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons