Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie zijn de Hethieten?

De Hethieten zijn in de Bijbel een van de volken die in Kanaän wonen voordat de Israëlieten daar een staat stichten. De Hethieten in de Bijbel zijn waarschijnlijk een ander volk dan de inwoners van het grote Hethitische koninkrijk dat vroeger in Klein-Azië bestond.

Hethieten in de Bijbel

De Hethieten komen in de Bijbel vaak met negen andere volken voor. Zij zijn samen de bewoners van het land Kanaän, dat aan de Israëlieten wordt beloofd. In Genesis 15:19-21 zijn die andere negen volken de Kenieten, de Kenizzieten, de Kadmonieten, de Perizzieten, de Refaïeten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Girgasieten en de Jebusieten. Soms worden alleen de Hethieten genoemd, zoals in Jozua 1:4. Als Israël een koninkrijk is geworden, wonen er nog steeds Hethieten in het land (1 Koningen 9:20-21).

De Hethieten en de aartsvaders

Abraham krijgt met de Hethieten te maken als hij bij Hebron een graf wil kopen om zijn overleden vrouw Sara te begraven. Hij koopt dat graf van de Hethiet Efron (zie Genesis 23:3; Genesis 23:17-18). Rebekka en Isaak willen niet dat Jakob trouwt met een Hethitische vrouw, dat wil zeggen: met een meisje uit Kanaän (zie Genesis 27:46-28:1).

Uria de Hethiet

Een van de weinige Hethieten die in het Oude Testament bij naam wordt genoemd, is de Hethiet Uria. Koning David pakt zijn vrouw Batseba van hem af (2 Samuel 11:3) en zorgt ervoor dat Uria sterft in de oorlog tegen de Ammonieten (2 Samuel 11:14-17).

Haal het meeste uit debijbel.nl

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

  • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
  • Extra achtergrondinformatie
  • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons