Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De synagogen in het Nieuwe Testament

In een synagoge kwamen joden onder andere bij elkaar om te lezen uit de wet en de profeten. In de tijd van het Nieuwe Testament waren er synagogen in Israël, maar ook daarbuiten.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons