Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

'stallen van Salomo' (1)

Foto van de opgegraven zogenaamde 'stallen van Salomo' in Megiddo, Israël.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.11.18
Volg ons