Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Olijfberg

Foto van de Olijfberg, ten oosten van Jeruzalem.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons