Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Nieuw-Assyrische rijk

Geel = Het Assyrische stamland vóór de negende eeuw voor Christus
Groen = Uitbreiding in de negende eeuw voor Christus
Blauw = Uitbreiding in de achtste eeuw voor Christus
Rood = Uitbreiding in de zevende eeuw voor Christus

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.15
Volg ons