Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Kolosse

Foto van de begraven overblijfselen van Kolosse in het huidige Turkije.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons