Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Opgravingen in Kafarnaüm

Foto van opgravingen in het oude Kafarnaüm in Galilea, in het huidige Israël.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons