Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Waar is Jericho?

Jericho is een van de oudste steden in het Midden-Oosten. Het ligt aan de westzijde van de Jordaan, niet ver van Jeruzalem. Jericho is vooral bekend als de stad waar de Israëlieten omheen liepen, zodat de stadsmuren omvielen. In het Nieuwe Testament komt Jericho een paar keer voor in verhalen over Jezus.

Palmstad

Vanaf 9500 voor Christus was Jericho bewoond. Daarmee is het een van de oudste steden in het Oude Nabije Oosten.
Jericho ligt in een vruchtbaar gebied. Er groeien veel dadelpalmen, daarom wordt Jericho in de Bijbel ook wel ‘Palmstad’ genoemd (Rechters 1:16; Rechters 3:13).

Ligging

Jericho ligt ten westen van de Jordaan, op ongeveer 15 kilometer van de Dode Zee en 30 kilometer van Jeruzalem. De stad ligt op een kruispunt van belangrijke wegen. Je moet langs Jericho als je vanuit het oosten de Jordaan oversteekt.
Jericho is een belangrijk oriëntatiepunt in het Oude Testament. Bij het beschrijven van gebiedsgrenzen wordt Jericho vaak genoemd.

Aan God gewijd

Volgens het boek Jozua (Jozua 6) is Jericho de eerste stad in het land Kanaän die het volk van Israël in bezit krijgt. Nadat de Israëlieten zeven dagen om de stad heen hebben gelopen, storten de stadsmuren in. De Israëlieten vernietigen de stad en doden alle inwoners. Ze sparen alleen Rachab en haar familie, omdat zij twee Israëlitische spionnen heeft geholpen uit Jericho te ontsnappen.
Jericho wordt aan God gewijd. De Israëlieten mogen daarom de buit van Jericho niet zelf houden, maar ze moeten alle gouden en zilveren voorwerpen naar het heiligdom brengen. Ook spreekt Jozua een vloek uit over iedereen die probeert deze stad weer op te bouwen (Jozua 6:26).
Een paar honderd jaar later, in de tijd van koning Achab, herbouwt Chiël de stad Jericho. Zijn oudste zoon sterft, als hij de fundamenten legt en zijn jongste zoon sterft, als hij de stadspoorten bevestigt, zoals Jozua had voorspeld (1 Koningen 16:34).

Jericho in het Nieuwe Testament

Jericho wordt genoemd in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. In dit verhaal reist iemand van Jeruzalem naar Jericho (Lucas 10:30). Verder wordt bij de poort van Jericho de blinde Bartimeüs genezen door Jezus (Marcus 10:46; Lucas 18:35), en is Jericho de woonplaats van de tollenaar Zacheüs, die in een boom klom om Jezus te zien.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons