Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Filippi in de Bijbel

Filippi was een stad in het oosten van Macedonië. Toen de stad in de vierde eeuw voor Christus de naam Filippi kreeg, bestond zij al een paar eeuwen. De naam Filippi kreeg de stad van Filip II, de vader van Alexander de Grote. De Via Egnatia liep dwars door Filippi en was een belangrijke route die door Griekenland en Macedonië liep en het westen met het oosten verbond.

De stad Filippi

In de eerste eeuw voor Christus werd Filippi een Romeinse kolonie en gingen er veel Romeinse veteranen wonen. De inwoners kregen Romeins burgerschap en de stad kreeg dezelfde rechten en privileges als de Romeinse steden in Italië (zie Handelingen 16:12).
De stad was een typische Romeinse stad, met een badhuis, een forum, een theater en allerlei tempels en andere plaatsen waar veel verschillende goden en godinnen vereerd werden.

Paulus in Filippi

Paulus komt tijdens zijn tweede zendingsreis in Filippi. Daar sticht hij een gemeente (Handelingen 16:11-40). De gemeente begint in het huis van Lydia, een vrouw die in purperstoffen handelt. Ze nodigt Paulus en Silas uit om bij haar te wonen zolang ze in Filippi zijn (Handelingen 16:14-15). De gemeente steunt Paulus’ werk als verkondiger financieel (Filippenzen 4:14-18). Later, tijdens zijn derde zendingsreis, bezoekt Paulus de gemeente in Filippi nog een keer (Handelingen 20:6). Volgens de oudste brief die we van Paulus hebben, werd hij in het begin slecht behandeld in Filippi (1 Tessalonicenzen 2:2).

De brief van Paulus aan de Filippenzen is aan de gemeente in deze stad gericht.

Haal het meeste uit debijbel.nl

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

  • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
  • Extra achtergrondinformatie
  • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons