Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Waar is Caesarea (Maritima)?

Caesarea was een havenstad in de provincie Judea. Het was de stad waar de Romeinse bestuurders van Judea woonden.

De stad Caesarea

Caesarea was gebouwd door Herodes de Grote in de jaren 22 tot 9 voor Christus. De stad is vernoemd naar keizer Caesar Augustus. Herodes maakte van Caesarea een echte Romeinse stad. Er waren paleizen, tempels, een badhuis, een theater en een haven. De haven, die Sebastos heette, was erg groot. Hierdoor was Caesarea een belangrijke havenstad aan de Middellandse Zee. Het was de plaats van waaruit de Romeinse bestuurders (waaronder Pontius Pilatus) de provincie Judea bestuurden.
Caesarea wordt ook wel Caesarea Maritima genoemd, omdat de stad aan de Middellandse Zee lag. De stad wordt ook wel Caesarea Palestinae genoemd. Er komt nog een andere stad met de naam Caesarea voor in het Nieuwe Testament: Caesarea Filippi. Dit was een stad die ten noorden van het Meer van Galilea lag en in het jaar 2 voor Christus gebouwd was door koning Filippus (Matteüs 16:13; Marcus 8:27).

Caesarea in het Nieuwe Testament

Caesarea was een belangrijke stad voor het vroege christendom. Volgens het boek Handelingen ontstond de eerste niet-Joodse gemeente van christenen in Caesarea, bij de centurio Cornelius (Handelingen 10:1). Ook Filippus en zijn vier profeterende dochters woonden in Caesarea (Handelingen 21:8-9). Zij ontvingen Paulus bij hen thuis.
Caesarea was de haven van waaruit Paulus na zijn bekering naar Tarsus vertrok (Handelingen 9:30), en waar hij later weer aankwam tijdens zijn reis naar Jeruzalem (Handelingen 18:22). Paulus zat er ook gevangen in de tijd dat Felix en Festus daar procurator waren, tot hij naar Rome werd gestuurd (Handelingen 23:33-27:1).

Maak een gratis account aan

Met een gratis account krijg je direct toegang tot:

  • 4 extra Bijbelvertalingen
  • Audiobijbels
  • Aantekeningen en markeringen
  • Bijbelteksten kopiëren/vergelijken

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons