Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Waar is Gat?

Er zijn verschillende plaatsen in de Bijbel met de naam Gat, zoals Gat-Hefer en Gat-Rimmon. De bekendste is de Filistijnse stad Gat, de geboorteplaats van de reus Goliat.

Geschiedenis

De stad Gat wordt omstreeks 1350 voor Christus vermeld onder de naam Gintu. Dat gebeurt in een briefwisseling tussen de Kanaänitische koning Sjuwardata van Gintu (Gat) en de Egyptische farao.
Omstreeks 1200 voor Christus wordt de stad door de Filistijnen veroverd. Voortaan neemt zij (naast Gaza, Asdod, Askelon en Ekron) een belangrijke plaats in binnen de Pentapolis, het verbond van vijf Filistijnse steden (Jozua 13:3). Wanneer na de nederlaag van de Israëlieten de topc_2540_ark van het verbond in Filistijnse handen is gekomen, is Gat een van de steden waar de ark wordt bewaard (1 Samuel 5:8).

De Filistijnse stadsvorsten van Gat

De vijf Filistijnse steden worden door stadsvorsten bestuurd (Jozua 13:3).
Van de stadsvorsten van Gat speelt er één een rol in het bijbelboek Samuel: Achis. Er wordt verteld dat David in dienst van Achis trad (1 Samuel 27:2), en verder dat Achis deelnam aan de Filistijnse samenwerking tegen koning Saul (1 Samuel 29:2).
Een andere koning van Gat met de naam Achis wordt genoemd in 1 Koningen 2:39-40: twee van Simi’s slaven zijn naar koning Achis in Gat gevlucht; Simi besluit hen terug te halen, ondanks het hem opgelegde verbod om Jeruzalem te verlaten.

Verwoesting van Gat

Omstreeks 830 voor Christus wordt Gat ingenomen en verwoest door koning Hazaël van Damascus (2 Koningen 12:18). Dat betekent het einde voor de stad Gat.
De profeet Amos haalt het lot van Gat aan als voorbeeld van wat Samaria binnenkort te wachten staat (Amos 6:2).

Opgravingen in Tel Zafit

Onderzoekers denken dat ze resten van de stad Gat in Tel Zafit (Arabisch: tell es-Safi) hebben teruggevonden. Hier lag een versterkte stad die omstreeks 1200 voor Christus werd verwoest. De stad werd daarna herbouwd en toont dan kenmerken van Filistijnse cultuur. Opmerkelijk was de vondst van een scherf met daarop namen verwant aan de naam Goliat.
Deze stad werd omstreeks 830 voor Christus verwoest en daarna niet meer opgebouwd.

Exclusief voor BIJBEL+ gebruikers

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

  • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
  • Extra achtergrondinformatie
  • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons