Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De eerste zendingsreis van Paulus

In Handelingen 12:24-14:28 wordt beschreven hoe Paulus voor het eerst op reis gaat om overal het evangelie over Jezus te vertellen. Paulus reist samen met Barnabas en Johannes Marcus. Ze vertrekken vanuit Antiochië en reizen onder andere naar het eiland Cyprus en naar plaatsen in Klein-Azië: Antiochië, Ikonium, Lystra en Derbe.

Datering
Het is niet precies zeker wanneer deze reis plaatsvond. Waarschijnlijk in de jaren 40 van de eerste eeuw na Christus.

Waar in de Bijbel?
Handelingen 12:24-14:28

Kaart
Bekijk de kaart met daarop de eerste zendingsreis van Paulus.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons