Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Kolosse

Tell in Kolosse Turkije

Foto van de begraven overblijfselen van Kolosse in het huidige Turkije.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons