Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Chorazin

Huis in Chorazin Israel

Foto van opgravingen in het oude Chorazin, in het huidige Israël.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons