Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

'Stallen van Salomo' (2)

Foto van de opgegraven zogenaamde 'stallen van Salomo' in Megiddo, Israël.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons