Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat was de tweede tempel in de Bijbel?

De tempel van Salomo werd in het jaar 586 voor Christus verwoest door de Babyloniërs. De herbouw van die tempel is een belangrijk thema in de boeken Ezra en Nehemia.

De herbouw van de tempel

Toen het Perzische rijk in het jaar 538 voor Christus het Babylonische rijk veroverde, liet de Perzische koning Cyrus II de vroegere inwoners van Juda terugkeren naar hun land. Volgens Ezra 1:1-7 en Ezra 6:3-5 moedigde hij hen ook aan om hun tempel weer op te bouwen. Dit kwam jaren later pas echt op gang. Volgens de Bijbel spoorde de Perzische koning Darius I de Judeeërs in 520 voor Christus opnieuw aan om hun tempel te herbouwen. Zerubbabel, de bestuurder van Juda, en de hogepriester Jozua hadden de leiding over de herbouw van de tempel (Haggai 1:1). De profeten Haggai en Zacharia werkten ook mee (Haggai 1; Zacharia 1:16). Waarschijnlijk was de tweede tempel rond het jaar 515 voor Christus klaar.

Het gebouw

De tempel werd gebouwd in Jeruzalem, op de plaats waar de tempel van Salomo ook gestaan had. Volgens Ezra 3 werd het altaar als eerste herbouwd. Er is niet veel bekend over hoe deze tempel eruitzag. In Ezra 6:3-4 staat alleen het volgende: ‘Hij moet zestig ​el​ hoog worden en zestig ​el​ breed. Hij moet bestaan uit drie lagen steenblokken en één laag hout.’
Waarschijnlijk was de tempel niet zo indrukwekkend als die van Salomo (Tobit 14:5). De tweede tempel was rond het jaar 515 voor Christus klaar, en in de eeuwen erna werd er nog af en toe wat aan het gebouw veranderd. Meestal waren dat militaire versterkingen (Sirach 50:1-3). Rond het jaar 19 voor Christus besloot Herodes de Grote om de tempel helemaal te herbouwen. Hij wilde er een indrukwekkend gebouw van maken. Hoewel de tempel die Herodes liet bouwen eigenlijk de derde tempel was, wordt die tempel vaak ook 'de tweede tempel' genoemd. Dat kan dus best verwarrend zijn.

De heilige voorwerpen

In de tweede tempel stonden veel van de belangrijke voorwerpen die ook in de tempel van Salomo hadden gestaan. Nebukadnessar had die meegenomen naar Babylonië toen hij Juda veroverde, en koning Cyrus II gaf die voorwerpen weer mee terug naar Jeruzalem (Ezra 1:7-11). Maar niet alles keerde terug: de ark van het verbond heeft nooit in de tweede tempel gestaan.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons