Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een proseliet?

Een proseliet is iemand van niet-Joodse afkomst die zich bij het jodendom heeft aangesloten en als een echte jood wordt beschouwd. ‘Proseliet’ komt van het Griekse prosêlutos, dat letterlijk betekent ‘die erbij gekomen is’.

Ontwikkeling na tijd van de Bijbel

Aan het einde van de tweede eeuw na Christus kwamen er algemeen geldende afspraken over de voorwaarden om proseliet te worden. Bij de overgangsrite horen:

  • besnijdenis
  • doop
  • het brengen van een (reinigings)offer

Wat de praktijk was in de eerste eeuw is niet bekend. Waarschijnlijk verschilde dat per regio.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons