Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Orakelstenen in de Bijbel

Als een hogepriester God om raad wilde vragen door middel van een orakel, gebruikte hij vaak orakelstenen (ook wel oeriem en toemiem genoemd). Die stenen moest hij altijd dicht bij zijn hart dragen.

Om raad vragen

Met de orakelstenen werd God om raad gevraagd. In Numeri 27:21 wordt bijvoorbeeld gevraagd of Jozua wel of niet een veldtocht moet ondernemen.
Hoe de stenen precies gebruikt werden, wordt echter niet duidelijk uit de Bijbel.

Borsttas

De orakelstenen werden bewaard in een speciale borsttas. Deze vierkante tas was gemaakt van een langwerpig stuk stof dat dubbelgeslagen werd. Het materiaal van de tas was gouddraad, blauwe en rode wol en fijn linnen.
Aan de buitenkant van de tas waren twaalf edelstenen bevestigd. In elke steen moest de naam van één van de twaalf stammen van Israël gegraveerd worden.

Gewone orakelstenen

De orakelstenen van de hogepriester zijn edelstenen geweest, maar mogelijk werden er soms ook gewone stenen gebruikt.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons