Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een nazireeër?

Een nazireeër was iemand die zich speciaal aan God toewijdde. Een nazireeër mocht geen wijn drinken en zijn haar niet laten knippen. De regels waaraan zo iemand was gebonden, staan beschreven in Numeri 6:1-21.
Een bekende nazireeër is de rechter Simson. Hij was vanaf zijn geboorte aan God gewijd (Rechters 16:17).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons