Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat betekent Halleluja?

Halleluja is een lofprijzing die vooral bekend is uit de Psalmen. Het is een oproep van de voorzanger aan alle aanwezigen in de tempel om de naam van God te loven.
Het woord 'halleluja' wordt in de psalmen altijd aan het begin of einde van een psalm gebruikt.

Betekenis

Halleluja bestaat uit de woorden hallelu en jah. Hallelu betekent: ‘U moet eren’ of ‘U moet zingen’. ‘Jah’ is een verkorte vorm van  JHWH de gebruikelijke schrijfwijze van de naam van God.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.18
Volg ons