Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een gelofte?

Iemand die een gelofte deed, smeekte om Gods hulp. Hij beloofde daarbij om een bijzondere verplichting na te komen. Mensen deden een gelofte in verschillende situaties, bijvoorbeeld:

Nazireeër

Een bijzondere gelofte was het nazireeërschap.

Gelofte van een vrouw

In Numeri 30:2-16 staan bepalingen over de gelofte van meisjes of vrouwen. Hun gelofte was pas geldig na beoordeling door hun vader of hun echtgenoot.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons