Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zijn gebedsriemen?

Joden gebruikten gebedsriemen bij het gebed, en dat gebruik bestaat nog steeds. Ook Jezus gebruikte waarschijnlijk gebedsriemen.

Wat zijn gebedsriemen?

Een opmerkelijk verschijnsel in de joodse gebedspraktijk zijn de gebedsriemen of tefilien. Dat zijn leren riemen met leren kokertjes eraan. In de kokertjes zitten opgerolde stukjes perkament met de volgende teksten:

De riemen worden tijdens het gebed om de linkerarm en op het voorhoofd gedragen. Zo volgt men letterlijk het gebod uit Exodus 13:9 en Deuteronomium 6:8.

In welke tijd werden gebedsriemen gebruikt?

Volgens literaire bronnen werden gebedsriemen gebruikt door bepaalde groepen joden in de periode van de tweede tempel in Jeruzalem. Er zijn gebedsriemen gevonden in de grotten bij Khirbet Qumran. Zeer waarschijnlijk gebruikte Jezus ook gebedsriemen.

Waar gaat de discussie over in Matteüs 23:5?

In Matteüs 23:5 staat:

‘Al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden. Ze verbreden immers hun gebedsriemen en maken de kwastjes aan hun kleren langer.’

Jezus spreekt hier over de schriftgeleerden en de farizeeën. Hij heeft het niet over het gebruik van gebedsriemen in het algemeen, maar over een bepaald gebruik ervan.
In de tijd van Matteüs ontstond er een nieuwe groep van joodse leiders: de rabbijnen. De kritiek in Matteüs is gericht op de gebedsriemen van deze nieuwe leiders. Jezus gebruikte waarschijnlijk een ander type gebedsriemen, meer zoals die uit Qumran, met kleinere kokertjes.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons