Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat betekent de uitdrukking 'Dag van de Heer'?

De ‘dag van de Heer’ verwijst in de Bijbel naar het einde van de tijd als God over alle mensen zal oordelen. Andere termen die hetzelfde uitdrukken, zijn onder andere ‘de dag van Gods woede', ‘die dag’, en – in het Nieuwe Testament – ‘de dag van Jezus Christus’.
Voor informatie over de dag van de Heer in het Oude en Nieuwe Testament, zie:

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Jesaja 13.6 Joël 1.15
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons