Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Chorazin: 'stoel van Mozes'

Foto van de 'stoel van Mozes' in de synagoge van Chorazin in het huidige Israël.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons