Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De functie van de ark

In de Bijbel heeft de ark van het verbond een belangrijke godsdienstige functie. 

Aanwezigheid van God

De ark is een heilig symbool van de aanwezigheid van God.
De ark werd gezien als ‘voetenbank’ (1 Kronieken 28:2 en ‘troon’ (1 Samuel 4:4) van God.
De ark is tegelijk met de tabernakel gemaakt. Hij staat in het allerheiligste gedeelte van de tabernakel.
Uiteindelijk kreeg de ark een plaats in de tempel in Jeruzalem. Toen Salomo de tempel gebouwd had, zetten de priesters de ark in het allerheiligste, achterste deel daarvan neer. De beschrijving hiervan is te vinden in 1 Koningen 8:6-9.

Reiniging

Volgens Leviticus 16:11-15 moet de hogepriester op Grote Verzoendag bloed van een offerdier druppelen op de verzoeningsplaat, het deksel van de ark (zie reinigingsoffers). Door dit bloed maakt hij de fouten van zichzelf, zijn familie en het volk weer goed.

Strijd tegen vijanden

De ark van het verbond speelt ook een rol in de verhalen over de verovering van Kanaän en de strijd tegen de Filistijnen:

  • Bij de doortocht door de Jordaan (Jozua 3-4) en de vernietiging van Jericho (Jozua 6). 
  • Bij een oorlog tegen de Filistijnen (1 Samuel 4:3-8). De ark wordt meegenomen in de strijd als een zichtbaar teken dat God de Israëlieten zou beschermen en helpen. 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons