Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Was er een gebedsrichting in de Bijbel?

Er bestond geen vaste gebedsrichting. Men richtte zich tot de hemel, namelijk tot God.
In Daniël 6:11 wordt verteld dat Daniël in de richting van Jeruzalem bad, maar dat is een uitzondering.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons