Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vaste gebeden in het Nieuwe Testament

Uit de tijd van het Nieuwe Testament kennen we enkele vaste joodse gebeden. Ze zijn verschillend van formulering en omvang:

  • het Sjema (de geloofsbelijdenis uit Deuteronomium 6:4 die begint met ‘Luister, Israël’)
  • het driemaal daags gezegde Achttiengebed

Het Onzevader

Het Onzevader (Matteüs 6:9-13; Lucas 11:1-4) heeft zijn wortels in de joodse traditie, en kreeg een belangrijke plaats in de liturgie van de vroege kerk.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons