Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De gebeden in Psalmen

In het Oude Testament zijn veel gebeden terug te vinden in het boek Psalmen. Een aantal psalmen speelde een belangrijke rol in de tempelliturgie:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons